Yurt dışından yeni gelen öğrenciler, Almanca’yı, dil şehri Mannheim ‘da ,,interaktif çevrim içi öğrenme platformu MintiCity‘‘ ile öğreniyor.

10.09.20 11:56 by Gülşah Alkaya (comments: 0)

„MintiCity sınırları aş“ projesi, Almanca dil öğrenmede, öğretmenler için akıllı bir asistan, öğrenciler için ise yepyeni bir okul arkadaşı. Justus-von-Liebig-Schule Mannheim, bu proje için, DTI desteği çatısında pioner pilot okul.

MANNHEIM. Justus-von-Liebig-Schule (JvLS) Okulu, Alman-Türk İş ve Eğitim Derneği (DTI)’nın desteği ve iş birliği ile yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerine yeni ve zenginleştirilmiş bir dil eğitimi sunuyor. Projenin oluşturulmasında, Almanca dil bilgisi olmayan öğrenciler için, Corona koşullarının getirdiği sınırlandırmaları aşmak ise, önemli bir rol oynuyor. MintiCity, bütünsel bir eğitim konseptinin parçası niteliğinde ve öğretmenlere ve öğrencilere modern bir öğretme ve öğrenme ortamı sunuyor. Özelikle, birlikte eğitimin zorlaştığı Covid-19 döneminde, MintiCity hem yüz yüze ve hibrit öğretimde hem de uzaktan eğitimde (evde eğitim) başarıyla kullanılabicek bir dijital eğitim platformu.

JvLS Okul Başkanı, OStD Marianne Sienknecht, bu iş birliğinin önemini şu sözlerle ifade etti: “Alman diline hakim olmak, ülkemize ve dolayısıyla kent hayatına uyum sağlamanın ve toplumumuza entegrasyonun en önemli anahtarıdır. Milliyetçi eğilimlerin arttığı bu zamanlarda, gençlere demokrasimizin avantajlarını ve barışçıl ve hoşgörü içinde bir arada yaşamayı göstermek için, böylesi fırsatlar, her zaman kullanılmalıdır. Justus-von-Liebig-Schule ve DTI e.V. arasındaki iş birliği sayesinde MintiCity dil öğrenim platformunun kullanımı, okulumuzun şimdiye kadar sunduğu Almanca dil derslerinin de genişletilmesine olanak sağlıyor ".

Bu iş birliği, Prof. Dr. Franz Egle (DTI) ve StD Peter Kapp(JvLS) ile birlikte, Türkçe konuşan Almanca öğretmenleri Buket Arfundalı (DTI) ve Zeynep Tan (JvLS) ile birlikte gerçekleştirilecek. Özellikle yurt dışından yeni gelen öğrencilere yönelik dil desteği, ortak gerçekleştirilmesi plananlanan bu projelerin odak noktası. - bir tür 'süper öğrenme yöntemi' olan ,,etkileşimli çevrimiçi öğrenme platformu MintiCity’’ projesi ile, öğrenciler eğlenceli bir şekilde Almanca öğrenecekler.

JvLS okulu öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecek ve Almanca dil eğitimini kapsayan bu proje, öğrencilerin Alman eğitim ve yaşam sistemine entegrasyonları için bir anahtar niteliğinde. ,,MintiCity’’ dil öğrenme platformu, hem öğrenmeyi hem de öğretmeyi motive edici unsurlara sahip. Öğrencilere ilham veren, onlara rehberlik eden ,,süper öğrenme methodu’’ ile, öğrencilerin eğitimi farklı boyutlarıyla keşfetmeleri ve bunu kendileri için kullanabilmelerini sağlamak ise projenin temel misyonu. Egle’ye göre, bir tür 'süper öğrenme yöntemi' olan 'MintiCity', yeni gelen öğrencilerin, Almanca'yı daha hızlı ve hevesli (oyunsal yöntem ile) bir şekilde öğrenebilmeleri ve bu sayede Alman eğitim sistemi, iş ve kent hayatına entegrasyonları yolunda önemli bir adım atma şansı sunuyor.

Alman-Türk Eğitim Derneği(DTI) ve Justus-von-Liebig-Schule Mannheim Okulu (JvLS) arasındaki bu iş birliği, Mannheim Şehri Eğitim Departmanın da desteği ile; farklı kültürel geçmişlere sahip gençlerin, barış içinde bir arada yaşamalarını desteklemek amacıyla; dil, meslek ve demokrasi eğitimleri kapsamında çok sayıda projeyi içeriyor. DTI Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa Baklan, bu iş birliği hakkında şunları belirtti „ JvLS, DTI'in iş birliği içinde olacağı dördüncü okul; ancak 20 öğrencimize, Corona'ya karşı dayanıklı, interaktif bir öğrenme platformu sağlayabileceğimiz ilk okulumuz.“

Konuyla ilgili görüşlerinin ifade eden iki Almanca öğretmeni de, dil eğitimi konusunda üzerinde anlaşmaya varılan bu iş birliğinden çok memnun olduklarını ifade ettiler. MintiCity’i Türkiye'de Almanca öğretmenliği yaptığı yıllardan tanıdığını belirten Buket Arfundali (DTI), ,,bu öğrenme methoduyla, Almanca bilmeyen 14-17 yaş arası öğrencilerin, özellikle bu öğrenme methodundan çok yararlanacağına inandığını“ sözlerine ekledi. Proje kapsamında birlikte çalışmayı heyecanla beklediğini ifade eden Zeynep Tan (JvLS) ise sözlerine şöyle devam etti: „JvLS'de her zaman dil çeşitliliği olan bir okul olmuştur. Dil eğitimi, okulumuzun güçlü yönlerinden biridir. Bu nedenle kendimizi DaZ (ikinci dil olarak Almanca) için bir yeterlilik merkezi olarak görüyoruz. Corona salgını ile eğitimde zorluklarla karşı karşıya olsak da, bazen engeller fırsatlar da beraberinde getiriyor. Tecrübemiz ve DTI'nin yenilikçi fikirleriyle başarılı olacağız.“

Keşfedin, motive olun ve ilham alın.

Bu işbirliğinin amacı, farklı kültürel geçmişlere sahip gençlerin özellikle dil- meslek- demokrasi eğitimleri aracılığıyla, barış içinde bir arada yaşamalarını desteklemek; onların gençlik projelerinde birlikte çalışmalarını ve ortak faaliyetler yürütmelerini teşvik etmektir. Tarafların sürdürülebilir ve kapsamlı bir iş birliğini amaçladığı bu kooperasyon, DTI ve Mannheim Büyükşehir Belediyesi’nin, Alman anayasasının yıldönümü etkinliklerinin bir parçasını oluşturan faaliyetleri içeriyor. Almanya'daki demokratik yaşamın ilkelerini oluştan temel anayasal haklar, yapılması planlanan tüm bu projeler için yol gösterici olmaktadır. Bölüm Başkanı, StD Peter Kapp ,,Demokrasi Eğitimi‘‘nin çok önemli bir tema olduğunu ve DTI ile yapacakları bu iş birliğinin okulun temel prensiplerinden biri ve sloganı olan ,,Irkçılıktan arınmış, cesareti yücelten okul (Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage)‘‘. anlayışını destekleyen bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Yıllık ortaklaşa yürütülmesi ve birlikte geliştirilmesi planlan diğer ortak faaliyetler ise şunlardır:

-DTI-SCHÜLERPREIS. DTI Okul Ödülleri. „Demokraside Çeşitlilik“ projeleri kapsamında Mannheim Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği.

-MITMACHEN EHRENSACHE (MME) Katılmak benim için bir onur. Okul, iş ve sosyal yaşama katılımı teşvik eden bir eğitim projesi. MME projesi, JvLS'deki öğrencilerin, Alman "çalışma sistemi ve iş hayatıyla'' ilgili ilk deneyimlerini kazanmalarını ve aynı zamanda iyi bir amaç için, gönüllü olarak çalışmaları konusunda, onları teşvik etmeyi amaçlıyor.

-DEMOKRATIE fällt nicht vom HIMMEL. Demokrasi gökyüzünden düşmüyor. Proje, demokrasi eğitimlerinin bir parçası olarak, Mannheim şehrinin yerel aktörleriyle gerçekleştirilmesi planlanan, mini bir video (5/10 dakika ~ 10 bölüm) serisini içeriyor.

-AUSBILDUNG: (K)EIN THEMA. Meslek eğitimi: hiç sorun değil! İkili ve uygulamalı eğitimin mümkün olduğu iş alanlarında, seçilmiş ön yeterlilik ve hazırlılık sınıflarındaki öğrenciler için meslek oryantasyonu. Bu geniş kapsamlı eğitim projesiyle, özellikle göçmen ve/veya mülteci geçmiş olan öğrencilerin haftalık 80 dakikalık seminer/workshop programlarına gönüllü olarak katılımları hedefleniyor. Amaç, eğitim gördükleri meslek alanında, henüz pratiği olmayan bu gençlerin oryantasyonlarını sağlamak, şirketlerle doğrudan temaslarını mümkün kılmak ve potansiyel stajyerler olarak(“stajyerlik yapan diğer yaşıtları gibi”) okuldan ayrıldıklarında, ihtiyaç duydukları stajerlik fırsatlarını sunmaktır.

Dil Şehri(Sprachstadt Mannheim)" nin kökleri, Mannheim merkezli Alman Dili Enstitüsü (IDS) ve yine 2013 yılına kadar burada bulunan ve Alman dilinin ünlü yazım sözlüğü olan "Duden" i yayınlayan yayınevi "Bibliographisches Institut" 'a dayanmaktadır. Kitap adını mucidi Konrad Düden'den (1829 - 1911) almıştır.

Go back