Geleceğin Anahtarı İnovasyon

16.03.15 00:00 by Erdal Türemis (comments: 0)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde İnovasyon/Yenileşim ve Sürdürülebilirlik Paneli

MANNHEIM. “Geleceği en iyi düşler yaratır. Bugün ütopik olan, yarının yaşanan gerçeğidir”. Tam da Fransız yazar Victor Hugo’nun ifade ettiği gibi, hayal kurmadan, yeni fikirler geliştirmeden sürdürülebilir bir gelecek kurgulamak neredeyse imkansız. Kalıcı olmak, sürdürülebilir biçimde büyümek ve aynı zamanda iş dünyasındaki değişimlere ayak uydurabilmek, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için sürekli gündemde olan bir konu.

13 Mart 2015 Cuma günü HdWM’in ev sahipliğinde düzenlenen “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde İnovasyon/Yenileşim ve Sürdürülebilirlik” konulu panelde Prof. Dr. Perizat Dağlıoğlu, Albert Özkohen ve Prof. Dr. Frank Thomé insan kaynaklarından bulut bazlı e-ticarete KOBİ’ler için inovatif olanaklar ve çözümler konusunda bilgi verdi.

Açılış konuşmasını TID ve DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan ve University of Applied Management Studies (HdWM) Başkanı Franz Egle’nin yaptığı panele birçok işveren ve öğrenci katıldı.

Panelin sonunda, Mannheim-Ludwigshafen Sanayi ve Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (IHK-Wirtschaftsjunioren) Başkanı Oliver Brix de derneğin amaçları ve projeleri hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi.

 

KOBİ'lerde İnovasyon/Yenileşim ve Sürdürülebilirlik Paneli

Go back